Tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu” (21/06/2017)

 
Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Yên Mỹ, xã Cẩm Yên (Cẩm Xuyên)
Cuộc thi nhằm phát hiện, tôn vinh những thôn và hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu thành phong trào rộng khắp, đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Cuộc thi tạo tiền đề vững chắc cho việc duy trì, nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã, đảm bảo thực hiện chương trình đạt hiệu quả cao hơn, thiết thực hơn và bền vững.
Đây cũng là cơ sở quan trọng trong xây dựng thành công huyện nông thôn mới và xã nông thôn mới kiểu mẫu, gắn xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với phát triển du lịch, chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn.
Cuộc thi tiến hành trên cả 3 cấp (xã, huyện, tỉnh).
 
Thôn Hà Thanh, xã Tượng Sơn (Thạch Hà)
UBND tỉnh yêu cầu tất cả các địa phương đều phải triển khai tổ chức thực hiện một cách bài bản, thiết thực, có kế hoạch cụ thể, phát động thành phong trào chung, thực hiện việc đánh giá xếp loại tất cả các thôn, các vườn hộ gia đình. Sau đó lựa chọn các thôn, các vườn đạt chuẩn tham gia cuộc thi, thực hiện tại cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh.
Thời gian thực hiện đánh giá, xếp loại và chấm thi: cấp xã hoàn thành trước 20/10/2017; cấp huyện hoàn thành trước 20/11/2017; cấp tỉnh hoàn thành trước 20/12/2017.
 

Nguồn: Theo Baohatinh
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
  • Tiêu đề:
  • Người gửi:
  • Email:
  • Số điện thoại:
  • Mã bảo vệ: Mã xác nhận
  • Nhập mã bảo vệ
  • Nội dung:
Gửi ý kiến