Nghệ An: Khen thưởng 33 tập thể, cá nhân trong xây dựng nông thôn mới (07/03/2017)

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Xuân Hoàng
Năm 2016, toàn tỉnh đã có 43 xã được Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, vượt chỉ tiêu  Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh giao, nâng tổng số xã đạt chuẩn Nông thôn mới lên 152 xã, đạt 35,3%; có 6 thôn bản được Uỷ ban nhân dân các huyện công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới theo bộ tiêu chí của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình quân toàn tỉnh đạt 13,5 tiêu chí/xã, tăng 1,23 tiêu chí/xã so với năm 2015. Có 43 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí, 131 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí, 104 xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí, 1 xã đạt dưới 5 tiêu chí, đã có 2 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới là thị xã Thái Hòa và Thành phố Vinh. 
Mục tiêu năm 2017, xây dựng huyện Nam Đàn đạt chuẩn Nông thôn mới, có thêm ít nhất 20 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, có thêm 10 thôn bản thuộc các huyện miền núi đạt chuẩn Nông thôn mới theo bộ tiêu chí của Uỷ ban nhân dân tỉnh; bình quân toàn tỉnh đạt 14,2 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 5 tiêu chí; tiếp tục chỉ đạo xây dựng 3 xã Nông thôn mới kiểu mẫu theo đề án đã được phê duyệt.
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì, chỉ đạo hội nghị. Ảnh Xuân Hoàng
Phát biểu tham luận tại hội nghị, đại diện một số địa phương trình bày tham luận, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng Nông thôn mới trong thời gian qua. Trong đó lãnh đạo huyện Nam Đàn nêu quyết tâm chỉ đạo 5 xã còn lại về đích Nông thôn mới, 18 xã đã về đích tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch để hoàn thành các nội dung, tiêu chí theo quy định, phấn đấu Nam Đàn đạt chuẩn Nông thôn mới vào cuối năm 2017.
Các địa phương đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh, các sở, ngành và Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh  thường xuyên quan tâm, chỉ đạo  giúp huyện kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng Nông thôn mới. Tỉnh cũng cần sớm phân bổ nguồn xi măng trong năm để các địa phương tranh thủ thời gian nhàn rỗi ra quân làm đường giao thông nông thôn. 
Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo các chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh Nguyễn Xuân Đường, cho rằng: Thời gian qua tỉnh ta đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong phong trào xây dựng Nông thôn mới, từ đó các địa phương đẩy nhanh các tiêu chí Nông thôn mới một cách vững chắc; phong trào xây dựng Nông thôn mới đã trở thành phong trào của quần chúng nhân dân.
 
Các tập thể được nhận Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh trong phong trào chung sức xây dựng Nông thôn mới. Ảnh: Xuân Hoàng
Tuy nhiên phong trào xây dựng Nông thôn mới vẫn còn một số tồn tại: Nhiều địa phương chưa đẩy nhanh khai thác mọi tiềm năng lợi thế của địa phương mình. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chưa chuyển biến lớn, nên thu nhập của người dân chưa cao. Công tác xã hội hóa tại một số xã chưa có nhiều hoạt động phong phú, nên công tác huy động sức dân còn mức độ thấp. Một số đồng chí lãnh đạo của các sở, ngành là thành viên của Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới cấp tỉnh hoạt động chưa tích cực, quyết liệt trong công tác tham mưu, chỉ đạo, tuyên truyền.
 
 Làm đường Nông thôn mới về bản tại xã hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Xuân Hoàng
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường cho rằng, trong năm tới, các địa phương đẩy mạnh nâng cao tiến độ xây dựng các tiêu chí Nông thôn mới cho cấp xã, thôn, bản. Để đạt được hiệu quả cao, các địa phương tiếp tục tăng cường công tác thông tin truyền thông đến các tầng lớp nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Lồng ghép các chương trình, dự án để tập trung các nguồn lực đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất trong xây dựng Nông thôn mới. Đối với 27 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh cần triển khai công tác tham mưu xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ kịp thời. Giao Sở Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn tiếp tục kiểm tra, đôn đốc công tác sản xuất nông nghiệp tại các địa phương, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Sở Tài chính thông báo chỉ tiêu xi măng cho các địa phương. Các huyện, xã đã cam kết về đích Nông thôn mới trong năm 2017 cần chỉ đạo cho có hiệu quả.
Dịp này, có 8 tập thể, 25 cá nhân được nhận Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có thành tích trong phong trào Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới năm 2016.

Nguồn: Theo Baonghean
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
  • Tiêu đề:
  • Người gửi:
  • Email:
  • Số điện thoại:
  • Mã bảo vệ: Mã xác nhận
  • Nhập mã bảo vệ
  • Nội dung:
Gửi ý kiến