Bài dự thi: Mỗi xã một sản phẩm để tận dụng lợi thế của từng địa phương (06/03/2018)

TÁC PHẨM DỰ THI CUỘC THI
“BÁO CHÍ VIẾT VỀ NÔNG THÔN MỚI GẮN VỚI CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP" GIAI ĐOẠN 2017-2020​ năm 2018
Tác giả: Nguyễn Kiểm, Báo Quân đội nhân dân
 ​​​
       Thời gian qua, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đã giúp nhiều vùng quê "thay da đổi thịt", khoác lên mình một diện mạo mới. Tuy nhiên, việc nâng cao thu nhập cho người nông dân vẫn là bài toán không dễ giải. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã trao đổi với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Trần Thanh Nam về việc tận dụng lợi thế của từng địa phương để phát triển kinh tế nông thôn.

Phóng viên (PV): Đề nghị thứ trưởng cho biết kết quả đạt được sau hai năm triển khai thực hiện xây dựng NTM giai đoạn 2 (2016-2020)? 

Thứ trưởng Trần Thanh Nam: Trên cơ sở kết quả của giai đoạn 1 (2011-2015), giai đoạn 2 các địa phương đã chủ động, sáng tạo phát động triển khai thực hiện xây dựng NTM mạnh mẽ, thực chất hơn, có nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, cả nước có 3.069 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 34,3% tổng số xã trong toàn quốc); bình quân cả nước đạt 13,87 tiêu chí/xã; 44 đơn vị cấp huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM.

Trong giai đoạn 2, các địa phương phát huy được tinh thần chủ động, sáng tạo, đã có chuyển biến đi vào chiều sâu của từng lĩnh vực hơn, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kinh tế. Hiện đã có khoảng 4.000 mô hình liên kết sản xuất ở nông thôn, riêng năm 2017, có hơn 1.200 hợp tác xã kiểu mới được thành lập... Việc đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã phát huy hiệu quả.

Description: Mỗi xã một sản phẩm để tận dụng lợi thế của từng địa phương 

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam. 

 PV: Khó khăn trong thực hiện xây dựng NTM giai đoạn 2 là gì, thưa thứ trưởng?

Thứ trưởng Trần Thanh Nam: Khó khăn nhất hiện nay là sự chênh lệch giữa các vùng, miền rất lớn, vùng Đồng bằng sông Hồng, miền Đông Nam Bộ tỷ lệ số xã đạt chuẩn NTM chiếm 58%, tuy nhiên các vùng khác như: Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, đặc biệt các tỉnh miền núi phía Bắc số xã đạt chuẩn NTM mới chỉ đạt khoảng 15%. Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã thấy được vấn đề này và sẽ tiếp tục chỉ đạo tìm giải pháp phù hợp để hỗ trợ các địa phương khắc phục khó khăn.

PV: Thưa thứ trưởng, trong thời gian tới, Bộ NN&PTNT, Văn phòng Điều phối Trung ương có những giải pháp nào để giúp các địa phương xây dựng NTM thành công?

Thứ trưởng Trần Thanh Nam: Trên cơ sở rút ra những bài học, kinh nghiệm giai đoạn 1 và xác định được những nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2 trong xây dựng NTM, Bộ NN&PTNT đã tham mưu với Ban Chỉ đạo Trung ương những giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung vào việc nâng cao thu nhập cho người dân ở nông thôn. Cụ thể, Bộ NN&PTNT tham mưu với Chính phủ về Đề án "Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm" nhằm phát huy lợi thế của từng tỉnh, vùng, miền cả nước, tạo ra những sản phẩm để phát triển kinh tế nông hộ.

 PV: Đề nghị thứ trưởng cho biết cụ thể hơn về Đề án "Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm"?

Thứ trưởng Trần Thanh Nam: Từ thực tiễn xây dựng NTM những năm qua, chúng tôi thấy cần phải tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp trong nông thôn để thúc đẩy sản xuất, nâng cao đời sống của người dân. Ví dụ, ở Quảng Ninh cũng như một số địa phương đã xây dựng chương trình mỗi xã một sản phẩm khá hiệu quả. Từ đó, Bộ NN&PTNT đã tham mưu với Chính phủ Đề án "Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm" dựa trên lợi thế vùng, miền, về đất đai, tài nguyên, văn hóa để tạo ra các sản phẩm của từng địa phương trong phát triển kinh tế. Ngoài ra, chúng tôi cũng mong muốn thông qua đề án này xây dựng được khởi nghiệp sáng tạo cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã, trang trại thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Từ đó, từng bước tạo được đội ngũ lao động có tay nghề ở nông thôn để góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Description: Mỗi xã một sản phẩm để tận dụng lợi thế của từng địa phương 

Sản phẩm của Hợp tác xã mây tre đan Bao La, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

 PV: Việc lựa chọn sản phẩm đối với các địa phương không hề đơn giản. Thứ trưởng có thể chia sẻ cụ thể hơn về cách làm?

 Thứ trưởng Trần Thanh Nam: Qua triển khai thực hiện ở một số địa phương cho thấy, các hộ nông dân phải xác định rõ được lợi thế so sánh sản phẩm của địa phương để từ đó thông qua trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp, sản xuất được các sản phẩm đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thị trường. Việc phát triển các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phải gắn với phát triển du lịch, quảng bá thương hiệu sản phẩm của mỗi địa phương. Để thành công trong lựa chọn sản phẩm ở mỗi địa phương, theo tôi cần có sự chỉ đạo đồng bộ từ tỉnh, huyện, xã trong xác định quy hoạch, chọn các sản phẩm chủ lực để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, nhất là doanh nghiệp phát triển các sản phẩm. Đặc biệt, không thể thiếu sự tham gia đóng góp ý kiến của nông dân-những người trực tiếp làm ra các sản phẩm. Như vậy mới có thể lựa chọn, tổ chức sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu của địa phương, của quốc gia, từ đó nâng cao được giá trị, hiệu quả kinh tế của mỗi sản phẩm.

 PV: Xin trân trọng cảm ơn thứ trưởng./.


 ​


Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
  • Tiêu đề:
  • Người gửi:
  • Email:
  • Số điện thoại:
  • Mã bảo vệ: Mã xác nhận
  • Nhập mã bảo vệ
  • Nội dung:
Gửi ý kiến