Bài dự thi: Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp - cách làm sáng tạo ở Quỳnh Lưu (28/12/2017)

TÁC PHẨM DỰ THI CUỘC THI
“BÁO CHÍ VIẾT VỀ NÔNG THÔN MỚI GẮN VỚI CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP" GIAI ĐOẠN 2017-2020​
​Tác giả: Ngọc Quang – Hoàng Hùng – Bích Thuận, Đài PT – TH Nghệ An​​
 DAIQUYNHLUU_PHONGSUDAI_UNGDUNGCONGNGHECAOVAOSANXUATNONGNGHIEP.mp3DAIQUYNHLUU_PHONGSUDAI_UNGDUNGCONGNGHECAOVAOSANXUATNONGNGHIEP.mp3

Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
  • Tiêu đề:
  • Người gửi:
  • Email:
  • Số điện thoại:
  • Mã bảo vệ: Mã xác nhận
  • Nhập mã bảo vệ
  • Nội dung:
Gửi ý kiến