Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng (08/06/2018)

​Thực hiện nhiệm vụ được Ban Bí thư Trung ương giao, Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức đoàn công tác kiểm tra, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW tại tỉnh Cao Bằng từ ngày 6 đến 7/6/2018. 
Đoàn công tác  do đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn làm trưởng đoàn. Cùng tham dự còn có lãnh đạo và chuyên viên Vụ Nông nghiệp, nông thôn (Ban Kinh tế TW), Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương.
Sau khi thăm một số xã thuộc huyện Hòa An, trùng Khánh, chiều 7/6, đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng.​ 

Theo kết quả chuyến kiểm tra thực tế và nghe báo cáo cuả tỉnh, đoàn công tác đánh giá: Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2008 - 2018, tầm nhìn 2020; UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh uỷ; xây dựng các đề án, dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn bổ sung vào Quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH của tỉnh giai đoạn 2006 - 2020 để tổ chức thực hiện.


Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 3.811 tỷ đồng, tăng 1.186 tỷ đồng so với năm 2008; tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh giảm từ 33,47% (năm 2008) xuống còn 24,33% (năm 2017); tỷ trọng cơ cấu nội ngành nông nghiệp theo hướng giảm tỷ trọng lĩnh vực trồng trọt, tăng chăn nuôi, lâm nghiệp và dịch vụ. Vốn đầu tư cho khu vực nông nghiệp nông thôn của tỉnh đến ngày 30/4/2018 là 17.564,332 tỷ đồng; vốn đầu tư cho Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2010 - 2018 từ ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ là 1.126,322 tỷ đồng. Duy trì ổn định diện tích gieo trồng hằng năm trên 90.000 ha. Lương thực bình quân đầu người đạt 511 kg, tăng 10,1% so với năm 2008; hình thành các sản phẩm và một số vùng sản xuất hàng hoá tập trung (thuốc lá, trúc sào, hồi...). Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 12,59%; thu nhập bình quân khu vực nông thôn tăng từ 5,39 triệu đồng/người/năm lên 13,74 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2015 toàn tỉnh 42,53%, đến hết năm 2017 giảm xuống còn 34,77%; số hợp tác xã tăng từ 24 lên 48 hợp tác xã. Đến nay toàn tỉnh có 10/177 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, đạt bình quân 8,31 tiêu chí/xã...

IMG_1275.JPG 

Đoàn công tác thăm hộ gia đình tại xã Nam Tuấn, huyện Hòa An

IMG_1361.JPG
Đoàn công tác thăm trang trại chăn nuôi lợn Thông Huề, huyện Trùng Khánh

Tuy nhiên, việc phát triển nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng, chưa đồng đều giữa các vùng, miền; chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp chưa rõ nét; kinh tế tập thể trong nông nghiệp chưa phát triển, chậm đổi mới, hiệu quả hoạt động chưa cao; năng lực nghiên cứu khoa học kỹ thuật nông nghiệp còn hạn chế; các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn còn quá ít; tỷ lệ lao động nông thôn đã qua đào tạo nghề còn thấp; môi trường nông thôn đang bị suy giảm, ô nhiễm...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng cũng có kiến nghị Trung ương có cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới đối với các tỉnh miền núi, biên giới; các bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ hỗ trợ đầu tư các công trình cấp nước vùng Lục Khu (Hà Quảng) và các khu vực vùng cao tỉnh Cao Bằng; hỗ trợ, tạo điều kiện cho tỉnh trong việc xuất khẩu nông sản, gia súc sang thị trường Trung Quốc; Trung ương có cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tại các tỉnh miền núi…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Cao Đức Phát, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận những nỗ lực của tỉnh trong việc chỉ đạo quyết liệt, liên tục và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đoàn ghi nhận phản hồi từ người dân, cán bộ cơ sở đến huyện, tỉnh đều khẳng định chủ trương, định hướng của Nghị quyết số 26-NQ/TW và Chương trình xây dựng nông thôn mới là đúng đắn, giúp cho Cao Bằng đạt được những kết quả rất quan trọng. Tuy nhiên trong giai đoạn tới cũng cần nghiên cứu để có những điều chỉnh cụ thể, phù hợp với các vùng khó khăn như Cao Bằng đề giúp cho Nghị quyết đạt hiệu quả tốt hơn nữa. Đồng chí đề nghị, tỉnh Cao Bằng cần khắc phục những hạn chế còn tồn tại, đồng thời đẩy mạnh tốc độ đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, đặc biệt là giao thông nông thôn, thuỷ lợi; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp gắn với sử dụng nguyên liệu tại địa phương; mở rộng các loại hình dịch vụ, tạo thêm việc làm phi nông nghiệp nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động ở khu vực nông thôn; khôi phục phát triển các làng nghề truyền thống, tạo thương hiệu cho sản phẩm, hàng hoá; đẩy nhanh tốc độ đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ phù hợp với cơ cấu KT - XH đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. ​/.


Nguồn: Báo Cao Bằng điện tử
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
  • Tiêu đề:
  • Người gửi:
  • Email:
  • Số điện thoại:
  • Mã bảo vệ: Mã xác nhận
  • Nhập mã bảo vệ
  • Nội dung:
Gửi ý kiến