Đánh giá sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới (23/09/2017)

Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, thời gian qua, Bộ NN&PTNT và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã ký kết, triển khai 5 chương trình phối hợp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, bước đầu đã có sự chuyển biến rõ nét, hoạt động phối hợp đã có sự chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Bộ trưởng Bộ NNP&TNT Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Vinh
Nhiều chương trình đã được triển khai hiệu quả như phối hợp tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; quản lý an toàn thực phẩm, giám sát vật tư nông nghiệp; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; triển khai xây dựng các hợp tác xã kiểu mới....
Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Bộ NN&PTNT đã triển khai 10 nhóm giải pháp trong đó đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; tập trung phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết doanh nghiệp với nông dân, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng mô hình cánh đồng lớn.
Tại buổi làm việc, Bộ NN&PTNT đã kiến nghị với Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam chỉ đạo Mặt trận tổ quốc các cấp tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng các mô hình thực tế ở các địa phương và tham gia vào việc giám sát, hỗ trợ việc thực hiện các chương trình phát triển NNNT. Bên cạnh đó, Mặt trận tổ quốc tiếp động viên các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào hợp tác xã và xây dựng nông thôn mới hiệu quả; phát hiện và bồi dưỡng các nhân tố tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và phát triển hợp tác xã.
Để cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam” được thực hiện sâu rộng và hiệu quả hơn, Bộ NN&PTNT đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tham mưu với Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động tập trung các nguồn lực để triển khai thực hiện đối với một số ngành hàng, dịch vụ trọng điểm; đưa nội dung thực hiện cuộc vận động vào các hoạt động giám sát, thi đua khen thưởng của Nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn (trái) tiếp nhận ủng hộ 500 triệu đồng từ Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường. Ảnh: Quang Vinh
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thành tựu của ngành NNPTNT đạt được trong 9 tháng đầu năm 2017, đặc biệt trong bối cảnh đối mặt với những thách thức của biến đổi khí hậu và cạnh tranh của thị trường trong nước và quốc tế.
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc triển khai các chương trình phối hợp cần hướng tới địa bàn khu dân cư, triển khai quyết liệt Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Nghị quyết liên tịch số 88 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tiếp tục triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để người Việt Nam sử dụng những mặt hàng nông nghiệp trong nước sản xuất, đảm bảo chất lượng và giá thành.
Trong việc phối hợp xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, theo ông Trần Thanh Mẫn hai cơ quan tiếp tục chủ động phối hợp đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới, qua đó tạo sự chuyển biến từ mỗi người dân, hộ gia đình.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tiếp nhận số tiền ủng hộ 500 triệu đồng do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường trao ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.


Nguồn: Theo laodongthudo.vn
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
  • Tiêu đề:
  • Người gửi:
  • Email:
  • Số điện thoại:
  • Mã bảo vệ: Mã xác nhận
  • Nhập mã bảo vệ
  • Nội dung:
Gửi ý kiến