Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương và Cục V28 ký quy chế phối hợp (28/02/2017)

Lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn chứng kiến Lễ ký quy chế phối hợp giữa Cục V28 và Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương
Quy chế phối hợp ký kết chiều 28/2 tại Hà Nội giữa Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương (Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn) và Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (V28 - Bộ Công an) giai đoạn 2016 - 2020 sẽ là cơ sở định vị nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm của các bên trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới. 
Theo đó, hai đơn vị tiến hành nghiên cứu, tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình Mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới những chủ trương, biện pháp trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại nông thôn.  
Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự; Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội; Tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng chuyên đề công tác đảm bảo an ninh xã hội; Xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong thực hiện tiêu chí số 19. Cuối cùng, đề xuất cơ chế, chính sách, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất. 
Cụ thể, hàng năm giữa Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương và Cục V28 xây dựng chương trình công tác phối hợp và triển khai thực hiện. Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình an ninh trật tự, kết quả thực hiện. Định kỳ hàng năm luân phiên tổ chức Hội nghị giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp giữa Cục V28 và Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương.

Nguồn: Theo Nongnghiep.vn
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
  • Tiêu đề:
  • Người gửi:
  • Email:
  • Số điện thoại:
  • Mã bảo vệ: Mã xác nhận
  • Nhập mã bảo vệ
  • Nội dung:
Gửi ý kiến