Thái Nguyên: Hoàn thành việc phân bổ xi măng hỗ trợ xây dựng nông thôn mới (06/09/2017)

Tuyến đường liên xóm tại xã Trung Thành (Thị xã Phổ Yên) được hoàn thành vào đầu tháng 6/2017
Trước đó, tại Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 8/5/2017, 100 nghìn tấn xi măng được tỉnh Thái Nguyên phân bổ theo tiêu chí: Hỗ trợ 100% nhu cầu đăng ký của các địa phương để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn (gồm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, hạ tầng các mô hình sản xuất tập trung, công trình vệ sinh và các công trình khác).
Cụ thể, 140 xã thuộc 9 huyện, thành thị là TP Thái Nguyên, Sông Công, thị xã Phổ Yên và các huyện: Phú Bình, Đồng Hỷ, Võ Nhai, Đại Từ, Phú Lương, Định Hóa đã được phân bổ xi măng để xây dựng kênh mương nội đồng và hạ tầng khu phát triển sản xuất bằng 18.112 tấn; hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn bằng 77.800 tấn, theo định mức: 11 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017 phân bổ 1.000 tấn/xã; 76 xã chưa đạt chuẩn phân bổ 600 tấn/xã; 53 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới phân bổ 400 tấn/xã và nguồn dự phòng.
Ngay sau khi nhận được nguồn xi măng hỗ trợ, các địa phương đã tiến hành cấp phát và đưa vào thi công xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn để sớm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới mới theo kế hoạch đề ra.
Thống kê của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên cho biết: Từ đầu năm đến nay, bằng nguồn xi măng hỗ trợ của tỉnh, các địa phương đã triển khai xây dựng được 157,3km đường giao thông các loại; 8 hồ đập, 2,65km kênh mương; 41 nhà văn hóa xóm; 11 công trình trường học; 6 trạm y tế, 3 công trình nước sinh hoạt tập trung...góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới, đặc biệt là các xã đăng ký về đích năm 2017.

Nguồn: Theo Baoxaydung
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
  • Tiêu đề:
  • Người gửi:
  • Email:
  • Số điện thoại:
  • Mã bảo vệ: Mã xác nhận
  • Nhập mã bảo vệ
  • Nội dung:
Gửi ý kiến