Hà Giang đầu tư một triệu tấn xi-măng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn (09/02/2017)

Người dân xã Lũng Hồ, huyện Yên Minh (Hà Giang) làm đường giao thông nông thôn.
Để có một triệu tấn xi-măng, tỉnh Hà Giang cần có nguồn vốn gần 1.320 tỷ đồng. Trong bối cảnh nguồn vốn ngân sách khó khăn nên kinh phí đầu tư được tỉnh Hà Giang huy động nguồn lực tổng hợp. Cụ thể: Nguồn vốn ngân sách địa phương chiếm 50%; ngân sách từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chiếm 50%. Tuy nhiên, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, ngoài nguồn lực hỗ trợ xi-măng của tỉnh, để hoàn thiện hệ thống hạ tầng nông thôn phụ thuộc nhiều vào nhận thức của nhân dân trong việc hưởng ứng tham gia đóng góp ngày công lao động và kinh phí mua nguyên liệu xây dựng.
Hà Giang sẽ sử dụng khoảng gần 759 nghìn tấn xi-măng đầu tư cho phát triển đường giao thông nông thôn và trên 241 nghìn tấn xi-măng kiên cố hóa kênh mương nội đồng ở các huyện, thành phố.
Đầu năm 2017, UBND tỉnh Hà Giang đã phát động phong trào triển khai, thực hiện đề án. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết, tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền các cấp coi đề án là điều kiện tiên quyết thay đổi bộ mặt nông thôn. Bên cạnh đó, cần tham mưu cho tỉnh hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời cho cơ sở trong triển khai thực hiện. Đặc biệt, cần tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân ủng hộ, tích cực tham gia thực hiện đề án, hưởng ứng tích cực bằng việc tham gia hiến đất, kinh phí, ngày công lao động và tham gia mọi hoạt động vào xây dựng nông thôn mới...
Trong những năm qua, tỉnh Hà Giang đã có sự đầu tư lớn để hoàn thiện hệ thống hạ tầng nông thôn. Đến nay, 100% số xã đã có đường ô-tô; 100% thôn bản có đường dân sinh đến trung tâm; 100% trụ sở xã được xây dựng kiên cố, tỷ lệ thôn bản có trụ sở thôn xây kiên cố tăng… Tuy nhiên, do điều kiện tỉnh nghèo nên nhu cầu đầu tư hạ tầng nông thôn rất lớn, nhất là đường giao thông nông thôn đạt tiêu chí nông thôn mới.
Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên Lương Văn Đoàn cho biết, đây là một đề án có tính khả thi cao, đáp ứng đúng nhu cầu cần thiết của các địa phương và người dân trong triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, hoàn thành các mục tiêu của tỉnh, huyện đã đề ra trong giai đoạn 2015-2020.
Mục tiêu đến năm 2020, có ít nhất 25% số xã trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chí số hai về giao thông trong bộ tiêu chí nông thôn mới; có khoảng 50% số xã đạt tiêu chí số 10 về thu nhập và tiêu chí số hộ nghèo; có 60% số xã đạt tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất. Phấn đấu từ 16 xã đạt chuẩn năm 2016 lên 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020 và không còn xã đạt dưới năm tiêu chí.

Nguồn: Theo baonhandan
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
  • Tiêu đề:
  • Người gửi:
  • Email:
  • Số điện thoại:
  • Mã bảo vệ: Mã xác nhận
  • Nhập mã bảo vệ
  • Nội dung:
Gửi ý kiến