Hà Tĩnh: Tổ chức cuộc thi Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu (24/08/2017)

Đkích cầu các địa phương xây dựng nông thôn mới (NTM) theo hướng bền vững, năm 2017 tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức cuộc thi Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 10,630 tỷ đồng. Trong đó giải thưởng vườn mẫu 2,580 tỷ; khu dân cư NTM kiểu mẫu 8,050 tỷ đồng.

18-02-47_img_1510 
Khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Trung Tiến, xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ

Đối tượng và điều kiện dự thi là tất cả các thôn và vườn hộ trên địa bàn tỉnh được đánh giá, xếp loại. Đối với các thôn, vườn xếp loại A thì được tham gia dự thi ở cấp xã; các thôn, vườn đạt giải cấp xã được tham gia dự thi cấp huyện và đạt giải cấp huyện được tham gia dự thi cấp tỉnh.

Trước khi lựa chọn dự thi, thôn phải được đánh giá thực trạng Khu dân cư (theo Bộ tiêu chí Khu dân cư NTM kiểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh); đối với vườn mẫu đánh giá thực trạng vườn (theo Bộ tiêu chí xây dựng vườn mẫu NTM ban hành kèm theo Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của UBND tỉnh).

Sau khi đáp ứng đủ điều kiện dự thi, cấp xã tự đánh giá, xếp loại, chấm thi cấp thôn; cấp huyện thẩm định, công nhận gửi báo cáo Ban tổ chức cấp tỉnh. Việc đánh giá phải trực tiếp tại hiện trường, việc xếp loại căn cứ theo số điểm đạt được (theo Bảng chấm điểm, xếp loại và phiếu chấm thi do Ban tổ chức cuộc thi tỉnh ban hành).

Cơ cấu giải thưởng khu dân cư NTM kiểu mẫu gồm: 1 giải đặc biệt (300 triệu đồng); 10 giải A (200 triệu đồng/giải); 15 giải B (150 triệu đồng/giải); 20 giải C (100 triệu đồng/giải); 30 giải khuyến khích (50 triệu đồng/giải). Đối với vườn mẫu có 1 giải đặc biệt (30 triệu đồng); 30 giải A (20 triệu đồng/giải); 50 giải B (15 triệu đồng/giải); 70 giải C (10 triệu đồng/giải); 100 giải khuyến khích (5 triệu đồng/giải)./.

Thể lệ của cuộc thi do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành đính kèm theo đây:

53-TL-BTC.pdf53-TL-BTC.pdf


Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
  • Tiêu đề:
  • Người gửi:
  • Email:
  • Số điện thoại:
  • Mã bảo vệ: Mã xác nhận
  • Nhập mã bảo vệ
  • Nội dung:
Gửi ý kiến