Triển khai tốt công tác mặt trận trong năm 2017 (07/04/2017)

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Thành Trung
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết: “Lần đầu tiên Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận vào năm 2016, đã có 2.200 cán bộ Mặt trận đại diện cho đội ngũ cán bộ Mặt trận trên cả nước tham gia. Kết quả thu được là công tác Mặt trận trong năm 2016 được đẩy mạnh, những người làm công tác Mặt trận đã phát huy khả năng của mình trong việc hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động mà Mặt trận tổ quốc Việt Nam đề ra”.
“Với tiền đề đó, Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2017 lần này có sự tham dự của Mặt trận tổ quốc Việt Nam 63 tỉnh, thành phố với 2.005 cán bộ; cùng đại diện lãnh đạo của tất cả Mặt trận cấp huyện với 3.622 đại biểu. Sự hiện diện đông đủ của cán bộ Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp tại Hội nghị quan trọng này sẽ góp phần đưa công tác Mặt trận trong năm 2017 đạt hiệu quả cao”, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.
Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, năm 2017 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và triển khai các chương trình hành động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ VI tại thành phố Cần Thơ.
Đặc biệt, tại Hội nghị lần thứ VI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, năm 2017 và những năm tiếp theo, Mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức thành viên các cấp phải cùng với toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, toàn dân triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để nâng cao chất lượng cả hệ thống chính trị, khắc phục suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và tự diễn biến trong nội bộ.
“Mặt trận tổ quốc đã phát động giải báo chí toàn quốc mang tên “Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, Hội nghị lần này sẽ nhìn lại việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong 3 tháng qua trong hệ thống Mặt trận và thông qua thảo luận nhằm làm rõ những nỗ lực, sáng kiến của địa phương trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nêu.
Với 5 chuyên đề tại Hội nghị: “Quán triệt và định hướng công tác Mặt trận năm 2017 theo Nghị quyết của Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ 6”, “Triển khai chương trình hành động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII”, “Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Triển khai công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc năm 2017” và “Quán triệt việc tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận tổ quốc Việt Nam” với sự thảo luận trực tuyến của các đại biểu ở nhiều điểm cầu, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng, Hội nghị sẽ giúp những người làm công tác Mặt trận tập trung triển khai công tác Mặt trận trong năm 2017, góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội và thực hiện yêu cầu của Đảng đã đề ra đối với hệ thống Mặt trận năm 2017: Bên cạnh công tác thường xuyên cần tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII).
Có thể thấy năm 2016 là năm thành công của công tác Mặt trận. Ở Trung ương, qua tổng kết các chương trình phối hợp với Chính phủ, Quốc hội và Chủ tịch nước, các bộ, ngành đều đánh giá cao những đóng góp của Mặt trận cho sự phát triển đất nước với nhiều đổi mới, sáng tạo.
Ở cấp địa phương, công tác Mặt trận cũng có nhiều kết quả nổi bật như: Đóng góp quan trọng vào thành công của công tác bầu cử Đại biểu quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; triển khai Đề án đổi mới thông tin tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền; tích cực triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; công tác dân tộc, công tác tôn giáo của Mặt trận có nhiều đổi mới; hoạt động vì người nghèo, cứu trợ nhân dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, sự cố môi trường… góp phần giúp nhân dân từng bước ổn định cuộc sống.
Trong năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam chỉ đạo 10 nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện trong toàn hệ thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam: Tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận tổ quốc Việt Nam”; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, công tác tôn giáo; chăm lo, đổi mới việc phát huy vai trò người Việt Nam ở nước ngoài; triển khai quyết liệt, đi vào chiều sâu Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát động và triển khai rộng rãi phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”; hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên Việt Nam; tiếp tục triển khai sáng tạo, hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội và Chương trình hành động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đổi mới công tác hữu nghị nhân dân của Mặt trận và tổ chức thành viên; tiếp tục hoàn thiện cơ chế hoạt động của Mặt trận và tổ chức thành viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách của Mặt trận các cấp.
Tác giả: VPĐP NTM TW
Nguồn: Theo chinhphu.vn
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
  • Tiêu đề:
  • Người gửi:
  • Email:
  • Số điện thoại:
  • Mã bảo vệ: Mã xác nhận
  • Nhập mã bảo vệ
  • Nội dung:
Gửi ý kiến