Thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2013

Ngày 10/5/2013 Sở Nông nghiệp & PTNT đã có Thông báo số 126/TB-SNN về việc tuyển dụng công chức năm 2013.

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2014

​Ngày 06/5/2014, Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội đã có Thông báo số 116/TB-SNN về việc tuyển dụng công chức năm 2014.

Hội đồng tuyển dụng công chức Thành phố Hà Nội năm 2013 hướng dẫn tổ chức tuyển dụng công chức năm 2013 (30/09/2013)

Ngày 27/9/2013, Hội đồng tuyển dụng công chức Hà Nội ban hành hướng dẫn số 2141/HD-HĐTD về việc hướng dẫn tổ chức thi tuyển công chức năm 2013

Thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2013 bằng phương pháp thi trực tuyến trên máy tính

Ngày 9/10, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6100/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2013 bằng phương pháp thi trực tuyến trên máy tính.

Kế hoạch tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2013

UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 về việc phê duyệt Chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại Sở, ban, ngành, UBND quận, hyện, thị xã và công chức làm Thanh tra xây dựng cấp quận,cấp phường thuộc Thành phố Hà Nội năm 2013.

Số lượt truy cập: 3399619