Tài liệu phục vụ Hội nghị triển khai Chương trình OCOP ngày 13-14/7/2018 (12/07/2018)

​​Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương kính gửi các cơ quan, đơn vị tham dự Hội nghị Toàn quốc thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP, tổ chức tại Bắc Giang từ ngày 13 đến 14/7/2018.

Tài liệu đính kèm


Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
  • Tiêu đề:
  • Người gửi:
  • Email:
  • Số điện thoại:
  • Mã bảo vệ: Mã xác nhận
  • Nhập mã bảo vệ
  • Nội dung:
Gửi ý kiến
Số lượt truy cập: 4863086