Giấy mời Hội nghị toàn quốc thực hiện QĐ số 490/QĐ-TTg về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP (10/07/2018)

​​GIẤY MỜI

Hội nghị toàn quốc

thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg  ngày 07/5 /2018 của Thủ tướng Chính phủ

phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP
giai đoạn 2018 - 2020

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng kính mời:

         ......................................................................................................................

         ......................................................................................................................

Tới tham dự Hội nghị toàn quốc thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP, giai đoạn 2018 - 2020, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

a) Thời gian: 02 ngày, từ  ngày 13 - 14/7/2018.

b) Địa điểm: Hội trường lớn - Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang, khu Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

2. Chủ trì Hội nghị:

-  Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì và chỉ đạo Hội nghị;

- Đồng chủ trì Hội nghị:

+ Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT;

+ Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Giang;

+ Đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT

3. Thành phần:

a) Các Bộ, ngành Trung ương:

- Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG, đại diện Lãnh đạo một số Bộ, Ban, ngành Trung ương (Ban Kinh tế Trung ương, các Uỷ ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội); Các đồng chí thành viên kiêm nhiệm Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương;

b) Địa phương:

- Đại diện Lãnh đạo Ban Chỉ đạo/UBND tỉnh, thành phố; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới, Lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn, Chuyên viên chuyên trách Chương trình OCOP, đại diện Lãnh đạo một số doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Riêng tỉnh Bắc Giang sẽ mời thêm Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện, một số xã trên địa bàn tỉnh);

- Đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Đại diện Lãnh đạo một số viện, trung tâm, trường đại học;

- Đại diện một số tổ chức quốc tế: FAO; UNIDO; WB; IFAD; JICA; KOIKA; Quỹ toàn cầu hóa Saemaul SGF;

- Đại diện Lãnh đạo một số doanh nghiệp, hợp tác xã, hội, hiệp hội;

- Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

4. Nội dung, chương trình Hội nghị (theo phụ lục đính kèm).

5. Kinh phí: Thực hiện theo quy định tài chính hiện hành.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trân trọng kính mời đại biểu bố trí thời gian tới tham dự Hội nghị đúng thời gian, thành phần./.

Đề nghị Văn phòng Điều phối nông thôn mới các tỉnh, thành phố báo cáo BCĐ tỉnh, liên hệ mời các đại biểu theo thành phần của tỉnh tham dự Hội nghị; tổng hợp, đăng ký số lượng đại biểu với Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương trước 15h00 ngày 12/7/2018, gửi bản mềm qua email: ocopvietnam@gmail.com. Chi tiết, xin liên hệ với đ/c Nguyễn Thúy Ngọc, SĐT: 093.607.279 'mso-bidi-font-style:normal'>gửi bản mềm qua email: ocopvietnam@gmail.com. Chi tiết, xin liên hệ với đ/c Nguyễn Thúy Ngọc, SĐT: 093.607.2796.​

Tài liệu đính kèm:

GM-453-GM-BNN-VPĐP.pdfGM-453-GM-BNN-VPĐP.pdf

KHÁCH SẠN TẠI BẮC GIANG.docxKHÁCH SẠN TẠI BẮC GIANG.docx

Danhsachlienhe-dontiep.docDanhsachlienhe-dontiep.doc

KỊCH BẢN THAM QUAN (10-7).docKỊCH BẢN THAM QUAN (10-7).doc


Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
  • Tiêu đề:
  • Người gửi:
  • Email:
  • Số điện thoại:
  • Mã bảo vệ: Mã xác nhận
  • Nhập mã bảo vệ
  • Nội dung:
Gửi ý kiến
Số lượt truy cập: 4863075