Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2017 (07/07/2017)

Công văn số 5468/BNN-VPĐP ngày 3/7/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2017. Nội dung như sau:

Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG); Quyết định số 317/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 20/10/2016 của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (Theo mẫu số 03, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020), trong đó, cần lưu ý bổ sung và làm rõ những nhiệm vụ cụ thể đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020.

Báo cáo gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thông qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương: Địa chỉ số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, thư điện tử: khth.ntm@gmail.com) trước ngày 15/7/2017 để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương theo quy định.

(Thông tin chi tiết xin liên hệ: đ/c Vi Việt Hoàng - Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương - theo số điện thoại: 0906.258.868)./. 


Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
  • Tiêu đề:
  • Người gửi:
  • Email:
  • Số điện thoại:
  • Mã bảo vệ: Mã xác nhận
  • Nhập mã bảo vệ
  • Nội dung:
Gửi ý kiến
Số lượt truy cập: 3776154