Công văn hướng dẫn về việc thưởng công trình phúc lợi trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 (14/03/2017)

Thực hiện Quyết định số 2001/QĐ-TTg ngày 20/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Về việc sử dụng kinh phí khen thưởng: công tác khen thưởng phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 thực hiện theo các văn bản chỉ đạo sau:

- Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, theo đó: “Mỗi tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương chọn 01 huyện và 05% số xã trong tỉnh tiêu biểu nhất để đề nghị khen thưởng (xã đề nghị khen thưởng phải là xã đạt chuẩn nông thôn mới)”.

- Thông báo số 5968/VPCP-KTTH ngày 19/7/2016 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, theo đó chỉ thưởng công trình phúc lợi cho các đối tượng có đủ quyết định khen thưởng theo quy định tại Quyết định số 1620/QĐ-TTg tính đến ngày 31/12/2015.

- Các đối tượng đã được thưởng công trình phúc lợi tại Quyết định số 721/QĐ-TTg ngày 16/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ được tính trong tổng số địa phương được thưởng cho cả giai đoạn 2011-2015.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xem xét, lựa chọn đối tượng được thưởng công trình phúc lợi bằng ngân sách Trung ương thực hiện theo Quyết định số 2001/QĐ-TTg ngày 20/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Các huyện, thị xã, xã còn lại đã được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố bố trí ngân sách địa phương để thưởng.

2. Đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có báo cáo gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sử dụng kinh phí thưởng công trình phúc lợi từ ngân sách Trung ương, tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới của các đối tượng được khen thưởng (Biểu mẫu đính kèm).

Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương), địa chỉ: số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội (đ/c Đặng Văn Cường, ĐT: 090.420.9919, email: cuongdv.vpdp@mard.gov.vn) trước ngày 31/3/2017 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương và phối hợp với các Bộ ngành liên quan thực hiện công tác khen thưởng./.

Văn bản đính kèm:
Tác giả: VPĐP NTM TW
Danh sách ý kiến
Gửi ý kiến
  • Tiêu đề:
  • Người gửi:
  • Email:
  • Số điện thoại:
  • Mã bảo vệ: Mã xác nhận
  • Nhập mã bảo vệ
  • Nội dung:
Gửi ý kiến
Số lượt truy cập: 3776085