Thông báo mời họp

Giấy mời tham dự Hội nghị "Tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2017 và định hướng triển khai giai đoạn 2018-2020"

Giấy mời tham dự Hội nghị "Tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2017 và định hướng triển khai giai đoạn 2018-2020".

Giấy mời tham dự Hội nghị về xây dựng nông thôn mới tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững

Giấy mời tham dự Hội nghị về xây dựng nông thôn mới tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững

Tài liệu phục vụ Hội nghị triển khai Chương trình OCOP ngày 13-14/7/2018

Tài liệu phục vụ Hội nghị triển khai Chương trình OCOP ngày 13-14/7/2018

Giấy mời Hội nghị toàn quốc thực hiện QĐ số 490/QĐ-TTg về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP

Giấy mời số 453/GM-BNN-VPĐP về việc mời tham dự Hội nghị toàn quốc thực hiện QĐ số 490/QĐ-TTg về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP​​​​​

Điểm tin báo chí tuần 24 tháng 06 năm 2018

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng; Các hoạt động trung ương và những tin tức nổi bật về Nông thôn mới tuần từ ngày 11/6 - 15/6 năm 2018.​

Điểm tin báo chí tuần 22 (tháng 05 năm 2018)

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng; Các hoạt động trung ương và những tin tức nổi bật về Nông thôn mới tuần từ ngày 28/5 - 31/5 năm 2018.​

Điểm tin báo chí Tuần 21 (tháng 05 năm 2018)

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng; Các hoạt động trung ương và những tin tức nổi bật về Nông thôn mới tuần từ ngày 21/5 - 25/5 năm 2018.​

Điểm tin báo chí tuần 20 tháng 05 năm 2018

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng; Các hoạt động trung ương và những tin tức nổi bật về Nông thôn mới tuần từ ngày 14/5 - 18/5 năm 2018.​

Điểm tin báo chí tuần 03 tháng 04 năm 2018

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng; Các hoạt động trung ương và những tin tức nổi bật về Nông thôn mới tuần từ ngày 16/4 - 20/4 năm 2018.​

Điểm tin báo chí tuần 04 tháng 04 năm 2018

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng; Các hoạt động trung ương và những tin tức nổi bật về Nông thôn mới tuần từ ngày 23/4 - 28/4 năm 2018.​

Số lượt truy cập: 4725020