Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
105/TB-VPCP 16/03/2018

Thông báo số 105/TB-VPCP ngày 16/3/2018 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phú Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 ​

243/CTPH-BNN-HLHPNVN 11/01/2018

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thống nhất “Chương trình phối hợp về đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2018-2020”, với nội dung cụ thể như file đính kèm.

4781/QĐ-BNN-VPĐP 21/11/2017

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 về ban hành Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.​

353/TB-VPCP 11/08/2017

Thông báo số 353/TB-VPCP ngày 11/8/2017 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phú Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020​

6524/CT-BNN-KHCN 07/08/2017

Chỉ thị số 6524/CT-BNN-KHCN năm 2017 về tằng cường nằng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

5842/BNN-VPĐP 18/07/2017

​Công văn số 5842/BNN-VPĐP ngày 18/7/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phát hành các chuyên đề tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM các cấp, giai đoạn 2016 - 2020

1029/QĐ-TTg 13/07/2017

Quyết định số 1029/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ​Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam”, do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) viện trợ không hoàn lại thông qua Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP)

923/QĐ-TTg 28/06/2017
Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 28/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư
23/2017/QĐ-TTg 22/06/2017
Quyết định số 23/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 246/​2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã
900/QĐ-TTg 20/06/2017
Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách 2.139 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 46 tỉnh vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020