Hỏi đáp

Kết quả xây dựng nông thôn mới của cả nước

Hỏi: Kết quả quả về chương trình xây dựng nông thôn mới của cả nước, các thay đổi của nông thôn sau khi xây dựng nông thôn mới của cả nước.

Văn bản thông báo kết luận Hội nghị VPĐP NTM toàn quốc?

Hỏi: Đề nghị cập nhật Thông báo Kết luận Hội nghị trên Cổng thông tin điện tử NTM của VPĐP ​

Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương

Hỏi: Đề nghị Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương cập nhật, thông tin các văn bản của Trung ương một cách kịp thời; đồng thời, nghiên cứu gỡ bỏ những văn bản đã hết hiệu thi hành.

xem số liệu

Hỏi: những ai thì có thể đăng nhập để xem về xây dựng nông thôn mới, có phải là cán bộ mới được xem không ạ?

nick vankhanhtay.130148 và mật khẩu

Hỏi: nick: vankhanhtay.130148 và không nhớ mật khẩu. Yêu cầu gửi lại nick và mật khẩu cho UBND xã Vân Khánh Tây! xin cảm ơn

Đăng ký mua sổ tay hướng dẫn xây dựng nông thôn mới

Hỏi: Xã tôi vừa mới được UBND tỉnh Phú Yên công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. tôi muốn mua cuốn sổ tay hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới để làm căn cứ thực hiện để giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn. Tôi chân thành cảm ơn ​.

Tiêu chí quy hoạch chung xây dựng xã NTM

Hỏi: Thực hiện quyết định 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09/01/2017 của Bộ NN ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM. Trong đó có nội dung thực hiện tiêu chí 1 Quy hoạch chung xây dựng xã NTM, Bộ Xây dựng mới dự thảo Thông tư chưa ký ban hành thay thế thông tư 13/2011 về hướng dẫn lập đồ án quy hoạch xã xây dựng NTM. Vậy để thực hiên tiêu chí quy hoạch thì địa phương vẫn tiếp tục thực hiện thông tư 13 hay chờ thông tư thay thế? địa phương đang vướng khó triển khai thực hiện?

Trích trả lời câu hỏi của Đại biểu quốc hội về mức đầu tư xây dựng NTM

Hỏi:

Việc huy động sức dân trong đầu tư xây dựng nông thôn mới chưa có quy định thống nhất, mức đóng góp của người dân còn cao trong khi điều kiện kinh tế của vùng nông thôn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là miền núi với tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao. Đề nghị Chính phủ nâng mức đầu tư để đáp ứng yêu cầu thực tế đầu tư xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Trích trả lời câu hỏi của Đại biểu quốc hội về cơ chế ưu tiên phân bổ vốn cho các xã điểm

Hỏi: Đề nghị có hướng dẫn về cơ chế ưu tiên phân bổ vốn cho các xã điểm về xây dựng nông thôn mới của tỉnh vì tại Quyết định số 195/QĐ-TTg ngày 25/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ có quy định nguyên tắc phân bổ vốn nhưng chưa đề cập tới xã điểm của tỉnh nên khó khăn cho địa phương nhận trợ cấp ngân sách trung ương để chỉ đạo tạo mô hình xã điểm nông thôn mới của tỉnh.

Gửi câu hỏi
Số lượt truy cập: 2770317