Thông báo - Mời họp

Giấy mời số 83/GM-BCĐTW-VPĐP về Hội nghị Sơ kết hai năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các tỉnh, thành phố phía Nam.
Nội dụng cụ thể tại đây

Thông tin truyền thông

Liên kết website

Danh mục báo điện tử

Thống kê truy cập