Quy hoạch nông thôn mới

Ngày 2/7/2012, Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm nắm bắt tình hình về việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/T.Ư về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn” và kết quả xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Lê Văn Thi - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới Kiên Giang.
 

Thực hiện Nghị quyết 26, kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn của tỉnh ngày càng tăng. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn 2009 - 2011 đạt 50.897,2 tỷ đồng; tăng trưởng vốn đầu tư bình quân 12,26%/năm. Lĩnh vực nông nghiệp được quan tâm đầu tư: Hệ thống thủy lợi đầu tư tương đối đồng bộ, tỷ lệ cơ giới hóa nâng lên 97% diện tích đất cơ giơi hóa khâu làm đất, 60% diện tích thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp; 95/103 xã đạt 92,2% có đường ôtô đến trung tâm, đường nội xã, liên ấp đạt 34,4%... Công tác đào tạo, thu hút nguồn nhân lực phát triển nông nghiệp, nông thôn luôn được quan tâm bồi dưỡng, nhất là đào tạo lao động nông thôn. Hàng năm có trên 15.000 lượt người được tập huấn về sản xuất giống, khuyến nông, chăn nuôi…

Về công tác xây dựng nông thôn mới, đến nay có 97/118 xã lập quy hoạch nông thôn mới, đã phê duyệt và công bố quy hoạch 52 xã, đạt 44,07%. Nhìn chung, công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, điều hành thực hiện Nghị quyết cũng như xây dựng nông thôn mới từ huyện đến cơ sở từng bước đi vào nề nếp, 19 tiêu chí triển khai khá đồng bộ, đạt kết quả đúng theo lộ trình. Thu nhập bình quân đầu người của dân cư nông thôn đạt 1.086 USD; tỷ lệ nhà kiên cố, bán kiên cố đạt trên 50%....

Để thực hiện tiếp tục Nghị quyết 26-NQ/T.Ư, UBND tỉnh đề ra một số giải pháp: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và người dân về nông thôn mới; tăng cường hơn nữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền; kiện toàn bộ máy Ban Chỉ đạo nông thôn mới cấp huyện, xã; bám sát địa bàn để kịp thời tháo gỡ khó khăn… Bên cạnh đó, UBND tỉnh kiến nghị đối với T.Ư: Sớm phân bổ vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới cho Kiên Giang, phân cấp đầu tư các công trình sử dụng vốn ngân sách T.Ư đầu tư trên địa ban tỉnh; điều chỉnh một số tiêu chí phù hợp với đặc thù tỉnh; xây dựng quỹ bình ổn giá lúa từ nguồn đóng góp của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo và một phần ngân sách của Nhà nước gắn với đầu tư kho tạm trữ…


Sưu tầm: Nguyễn Minh Tiến

Nguồn: Trang điện tử tỉnh Kiên Giang thông tin kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang


Thông tin truyền thông

Liên kết website

Danh mục báo điện tử

Thống kê truy cập